A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN HÈ 2022

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

Trường Tiểu học Phong vân trong hè 2022 và năm học 2022-2023

                                 

 

Thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 12/11/2019 về việc ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên;

Thực hiện Kế hoạch số 695/KH-PGDĐT, ngày 08/6/2022 của Phòng GDĐT Ba Vì huyện Ba Vì về việc bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành GDĐT Ba Vì trong hè 2022 và năm học 2022-2023;

Trường TH Phong Vân xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Trường TH Phong Vân trong hè 2022 và năm học 2022-2023 như sau.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

           - Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý (CBQL) nhằm cập nhật, tăng cường kiến thức, kỹ năng quản trị (quản trị nhân sự: công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, sử dụng lao động và chế độ chính sách..., quản lý chuyên môn, quản lý tài chính, quản lý cơ sở vật chất, quản lý nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm, công tác Thi đua - Khen thưởng, hội nhập quốc tế trong GDĐT...).

        - Trang bị cho giáo viên những kiến thức, kỹ năng chuyên môn, phương pháp giảng dạy để đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học theo hướng phát huy năng lực,  tính tích cực, chủ động, sáng tạo và khả năng tự học của học sinh. Bồi dưỡng giáo viên theo chương trình giáo dục phổ thông 2018; Bồi dưỡng công tác tham vấn tâm lý học sinh, công tác truyền thông...

        - Bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên các trường về công tác: Thư viện, Văn thư - Lưu trữ, Kế toán, Y tế học đường, Thiết bị dạy học, bảo vệ trường học... nhằm thực hiện tốt công việc được phân công.

        - Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học và năng lực quản lý cho đội ngũ CBQL, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

           II. ĐỐI TUỢNG BỒI DƯỠNG

       - Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn trong nhà trường

    - Giáo viên, nhân viên trong nhà trường

       III. THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 

        1. Bồi dưỡng trong hè năm 2022: Tập trung thực hiện những nội dung chính sau đây:  

        1.1. Đối với cán bộ quản lý:

        - Bồi dưỡng các chuyên đề thuộc lĩnh vực quản lí: Hướng dẫn nhiệm vụ năm học mới; hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn; hướng dẫn thực hiện văn bản mới liên quan đến các cấp học, ngành học; công tác truyền thông, quy chế dân chủ  trong trường học.

        - Bồi dưỡng  CBQL mới được bổ nhiệm các cấp học, ngành học.

        - Bồi dưỡng các chuyên đề về Chương trình GDPT 2018 (theo chương trình lớp 3)

        - Bồi dưỡng đại trà 05 mô đun theo Chương trình GDPT 2018 (dành cho cán bộ quản lý).

        1.2. Đối với giáo viên, nhân viên:

        Bồi dưỡng giáo viên cốt cán, đại trà một số nội dung sau:

        - Chuyên đề: Đổi mới phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu chương trình phổ thông 2018 (thay SGK lớp 3) cho 84 CBQL, 401 giáo viên cơ bản, chuyên biệt dạy lớp 3.

        - Bồi dưỡng cho 485 CBQL, giáo viên về kỹ thuật khai thác bài dạy theo hướng tiếp cận phát triển năng lực.

        - Bồi dưỡng về an ninh quốc phòng (đối tượng 4); bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên theo tài liệu bồi dưỡng thường xuyên của Bộ GDĐT và của Sở GDĐT.

        - Bồi dưỡng đại trà 05 mô đun theo Chương trình GDPT 2018 (dành cho giáo viên).

        - Công tác truyền thông trong trường học, công tác bảo vệ nhà trường.

        2. Bồi dưỡng trong năm học 2022-2023

        Tập trung thực hiện những nội dung chính sau đây: 

        2.1. Đối với cán bộ quản lý:

      - Tham gia bồi dưỡng lớp đào tạo chuẩn, trên chuẩn; các lớp bồi dưỡng về Lý luận chính trị (trung, cao cấp), quản lý Nhà nước và quản lý giáo dục.  - Quản lí tài chính; quản lí chuyên môn đáp ứng yêu cầu thay sách giáo khoa lớp 3, lớp 7; công tác tham vấn trường học; quản lý cơ sở vật chất, quản lý nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm, công tác Thi đua- Khen thưởng...

        - Bồi dưỡng theo các chuyên đề đã tiếp thu từ Sở giáo dục Hà Nội.

        2.2. Đối với giáo viên, nhân viên

- Chuyên đề: Bồi dưỡng giáo viên dạy lớp 3 năm học 2022-2023 về: Thiết kế bài giảng theo hướng phát triển năng lực; Kỹ thuật khai thác bài dạy theo hướng phát triển năng lực; Ra đề kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực; Ứng dụng CNTT trong dạy học; Giáo dục STEM, SEAM. Nội dung chương trình và sách giáo khoa lớp 3 chương trình GDPT2018.

        - Bồi dưỡng các chuyên đề chuyên môn dành cho giáo viên khối 1;2;4;5.

        - Bồi dưỡng giáo viên dạy Tin học và Công nghệ (theo lộ trình)

        - Giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên cho theo tài liệu bồi dưỡng thường xuyên của Bộ GDĐT và của Sở GDĐT…

       IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

                1.  Ban giám hiệu    

        - Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng cho CBQL, giáo viên, nhân viên.

        - Chủ động phối hợp với các tổ chuyên môn của Phòng GDĐT để tổ chức các lớp bồi dưỡng.

        - Chủ động về kinh phí bồi dưỡng, mua sắm sách, tài liệu ...

        - Cử CBQL, giáo viên, nhân viên tham dự đầy đủ các lớp bồi dưỡng do Sở GDĐT và Phòng GDĐT tổ chức. Tạo điều kiện để giáo viên nghiên cứu tài liệu trước khi tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

        - Tăng cường bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL và giáo viên.

        - Có kế hoạch đầu tư kinh phí để chi cho công tác bồi dưỡng CBQL, giáo viên và nhân viên của trường theo quy định hiện hành. Trang bị đủ sách, tài liệu, trang thiết bị và đồ dùng dạy học phục vụ cho việc dạy và học của trường.

                2. Giáo viên, nhân viên:

- Tham gia bồi dưỡng giáo viên dạy lớp 3 VÀ chuyên đề chuyên môn dành cho giáo viên khối 1;2;4;5.

          - Tham gia bồi dưỡng giáo viên dạy Tin học và Công nghệ .

          - Giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên cho theo tài liệu bồi dưỡng thường xuyên của Bộ GDĐT và của Sở GDĐT…

        Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên Trường TH Phong Vân trong hè 2022 và năm học 2022-2023./.

 

Nơi nhận:                                                                            

- BGH;                                                                          

- Tổ CM, VP ;

- Lưu VT,.           

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

                  


Tác giả: Trường TH Phong Vân
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết