A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên hè 2022 và năm học 2022-2023

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

  trong hè 2022 và năm học 2022-2023

 

Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 12/11/2019 về việc ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên.

Thực hiện Kế hoạch số 695/KH-PGD&ĐT của Phòng giáo dục và đào tạo Ba Vì ngày 08 tháng 6 năm 2022 về việc Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT Ba Vì trong dịp hè 2022 và năm học 2022-2023

Trường Tiểu học Phong Vân xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng thường đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong hè 2022 và năm học 2022-2023 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý nhằm cập nhật, tăng cường kiến thức, kỹ năng lãnh đạo và quản lý (quản lý nhân sự: công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, tuyển dụng và chế độ chính sách..., quản lý chuyên môn, quản lý tài chính, quản lý cơ sở vật chất, quản lý nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm, hội nhập quốc tế trong GD&ĐT...).

        - Trang bị cho giáo viên những kiến thức, kỹ năng chuyên môn, phương pháp giảng dạy để đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học theo hướng phát huy năng lực, tính tích cực, chủ động, sáng tạo và khả năng tự học của học sinh.

      - Bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên nhà trường về công tác: Thư viện, Văn thư - Lưu trữ, Kế toán, Y tế học đường, Thiết bị dạy học, Thi đua - Khen thưởng... nhằm thực hiện tốt công việc được phân công.

      - Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học và năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

        - Phát triển năng lực tự quản lý, tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả quá trình bồi dưỡng thường xuyên.

        - Việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên phải gắn việc đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn để từng bước nâng cao năng lực, hiệu quả của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục qua từng năm học.


Tập tin đính kèm
Tác giả: Trường TH Phong Vân
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết